Anatomi, fysiologi og sygdomslære

På skolen for anatomi, fysiologi og sygdomslære kommer du igennem de 10 organsystemer, strakt over 2 år:

 • Cellelære (modul 1)
 • Kredsløbet  (modul 1)
 • Immunforsvaret (modul 2)
 • Fordøjelsessystemet (modul 2)
 • Åndedrætssystemet (modul 2)
 • Bevægeapparatet (modul 3)
 • Kønsorganerne (modul 3)
 • Urinorganerne (modul 3)
 • Nervesystemet (modul 4)
 • Hormonsystemet (modul 4)
 • Sanseorganerne (modul 4)
 • Farmakologi (modul 4)

Hos os bliver du undervist på fysiske hold, og inden for de emner, som står på modsatte side. Du undervises i anatomi, fysiologi og sygdomslære integreret for de forskellige krops/funktions/organområder.
Indenfor hvert organsystem sammenkædes den teoretiske viden med cases fra klinikken og generel klinisk erfaring hos underviseren.
Der er fokus på god tid til spørgsmål og reflektion over emnerne, så du får den optimale læring på skolen.

Vi arbejder ud fra bøgerne Anatomi & Fysiologi 1 og 2 samt Sygdomslære af Kjeld Bruun-Jensen. På modul 3 anbefales det at købe Anatomisk guide til bevægeapparatet af Andrew Biel, FADLs Forlag.

Gennem 4 moduler får du i alt 300 timers undervisning i 4 fag:

 • Anatomi, som er læren om, hvordan kroppen er opbygget
 • Fysiologi, som er læren om, hvordan kroppen fungerer
 • Sygdomslære, som beskriver de vigtigste sygdomme ud fra de gængse diagnosebetegnelser, som de bruges i sundhedsvæsnet
 • Farmakologi, som er læren om lægemidler.

Indholdet i det samlede forløb giver dig en solid basis for at blive behandler, og timefordelingen lever op til kravene til RAB-registrering.

Du får læseplaner for hvert modul, og du skal planlægge tid til at læse udover selve undervisningen. Der er 3 trin i god læring:

 1. Du forbereder dig ved at læse det, der står på læseplanen forud for undervisningen.
 2. Du møder op til undervisningen, hvor du får stoffet gennemgået. Du lærer bedst ved at tage noter undervejs.
 3. Efter undervisningen løser du de studieopgaver, din underviser giver dig som repetition.

Vi har også studerende, som vælger kurset af interesse i forhold til job eller egen forståelse af krop, sundhed og sygdom. Alle er meget velkomne hos os.