Anatomi, fysiologi og sygdomslære

På AFS-skolen får du gennem 4 moduler i alt 300 timers undervisning i 4 fag:

  • Anatomi, som er læren om, hvordan kroppen er opbygget
  • Fysiologi, som er læren om, hvordan kroppen fungerer
  • Sygdomslære, som beskriver de vigtigste sygdomme ud fra de gængse diagnosebetegnelser, som de bruges i sundhedsvæsnet
  • Farmakologi, som er lægemiddellære.

Indholdet i det samlede forløb giver dig en solid basis for at blive behandler, og timefordelingen lever op til kravene til RAB-registrering.

 

Hos os bliver du undervist på hold, og inden for de emner, som du kan læse af modulbeskrivelserne, undervises anatomi, fysiologi og sygdomslære integreret for de forskellige krops/funktions/organområder.

Du får læseplaner for hvert modul, og du skal planlægge tid til at læse udover selve undervisningen. Der er 3 trin i god læring:

  1. Du forbereder dig ved at læse det, der står på læseplanen forud for undervisningen.
  2. Du møder op til undervisningen, hvor du får stoffet gennemgået. Du lærer bedst ved at tage noter undervejs.
  3. Efter undervisningen løser du de studieopgaver, din underviser giver dig som repetition.